Hjem 2016 Vi har fått ny Trampsjef - Glimt fra generalforsamlingen

Vi har fått ny Trampsjef - Glimt fra generalforsamlingen

E-post Skriv ut PDF

GF-2016-Jon-smallDet var stinn brakke og god stemning da årets generalforsamling åpnet dørene. En eim av Bacalao og forventning lå over lokalene da Olai Lorange ble valgt som møteleder. Stein og Stian ble valgt til å underskrive protokollen, Alf G. til å forfatte det offisielle referatet og Finn og Leif Åge ble valgt som tellekorps.

Neste post var godkjenning av innkallingen. Den inneholdt riktignok en del småfeil, men det er vel kanskje i Tramplagets ånd. Jan Søderstrøm etterlyste et forslag som ikke var kommet med i innkallingen, noe Thor beklaget på styrets vegne. Dermed ble innkallingen godkjent, og vi kunne sette i gang for fullt.

Det var møtt frem 48 karer og det var innlevert 10 godkjente forhåndsstemmeseddler (som var sendt ut sammen med innkallingen), men det sittende styret ville plutselig underkjenne disse (?) Etter en del disputt måtte de alikevel godta at også forhåndsstemmer på benkeforslag man visste ville komme måtte godkjennes. I en reiseklubb som vår er det jo ikke alle som har anledning til å være til stede, men de jo skal ikke fratas sin stemmerett for det.

Redegjørelsene fra våre forskjellige komiteer ble gjennomgått uten altfor mange kommentarer. Regnskapet viste et overskudd, og det gamle lånet vårt er nå nedbetalt. Styret hadde foreslått å øke kontingenten med 500 kroner, men etter en del motbør til forslaget trakk Thor det tilbake på vegne av styret. De ønsket også å forandre §10 slik at generalforsamlingen kan avholdes i april i stedet for mars for å få bedre tid til forberedelser. Dette ble innvilget. De ønsket også å forandre §8 slik at vi kunne velge en varamann til styret – og dette fikk de også godkjenning for. De fikk også tillatelse til å øke leien av lokalene fra 1500,- til 2100,- pr aften.
Det de derimot ikke fikk gjennomslag for var forslaget om å pålegge veteraner over 80 år å betale medlemsavgift. De er i dag fritatt – og det vil de altså fortsatt være i årene som kommer.

Jon Jørgensen ble valgt som ny trampsjef ved høylytt akklamasjon – akkurat slik vi er vant med fra tidligere tider. Hans Petter Lien og Leif Schwabe ble valgt som revisorer. Styremedlemmene Knut Gundersen, Thor Haraldsen, Tom Guldberg og Thorgeir Rønnestad ble erstattet med Thorleif Thorleifsson, Ulf Prytz, Per M. Alvenes og Gorm G. Lund.
Til ballottkomiteen hadde styret satt opp to nye kandidater, til tross for at de to som var strøket hadde sagt seg villige til å fortsette. De ble derfor relansert ved benkeforslag, og således kom Carl Emil Petersen og John Mosvold igjen tilbake til ballottkomiteen.
Kjøkkenet var advart på forhånd om at det ville komme masse folk, så rikelig med smakfull Bacalao ble fortært som en fin avslutning på en fin generalforsamling.

GF-2016-RundeBord
Det ble også en fin aften rundt Det Runde Bord etter maten og langt ut i de sene timer, med smil, gode historier og høylytt visesang. Trampsjefen bidro på gitar'n til Guldbrandsen, og nyslått styremedlem Thorleif på vårt hvite piano.

 

Verdensur