Hjem

Generalforsamlingen avviklet

E-post Skriv ut PDF

GF-2016-Jon-smallAntall fremmøtte og stemmeberettige: 42 (Hvorav én forlot møtet før avstemming). Antall godkjente fullmakter: 3. Som møteleder ble valgt Espen Wæhle.Til å underskrive protokollen ble valgt Sverre Kræmer og Lauritz Sømme. Som referent ble valgt Gorm G. Lund. Tellekorps var Torstein Tobiassen og Finn Årefjord. Til å føre protokoll ble valgt Christian Hallan. Innkallingen og dagsorden ble godkjent.

Alle komitérapporter ble opplest og tatt til etterretning - etter at de som hadde behov for det kom med sine kommentarer og noen småting korrigert. Regnskapet ble gjennomgått og tallene viser at vi ikke har noe å frykte i årene som kommer.

Men budsjettet ble det ikke enighet om. Det ble diskutert og forsøkt løst, men generalforsamlingen kom frem til at det er bedre å trekke seg litt tilbake, sette det opp slik vi ønsker at det skal være - og heller ta en kjapp ekstraordinær generalforsamling og banke det gjennom der. Den vil antagelig finne sted i slutten av mai.

Kontingenten økte fra henholdsvis 1.500,- til 1.750,- og fra 1.000,- til 1.250,- Så fremdeles er det rasende billig å være medlem av vår Club..!

Jon Jørgensen ble gjenvalgt som trampsjef med rungende klappsalver. Styret består nå av ham, pluss Ulf Prytz, Thorleif Thorleifsson, Gorm G. Lund, Per Morten Alvenes, Per Steffensen og nyvalgte Anders Haneborg.

Ballotten består av Carl Emil Petersen, John Mosvold, Anders Lorange, Alan Billyeald, Helge Baardseth, Per Holter-Andersen og nyvalgte Per Refsnes.

Revisorer er Hans Petter Lien og Wilhelm Bøe.

Men det underligste som hendte denne kvelden var at strategikomiteen, som har jobbet så bra med å kartlegge Clubens historikk, Clubens situasjon i dagens samfunn og trukket kloke linjer fremover - ikke fikk fullmakt til å fortsette dette arbeidet. Det var litt synd... Men, styret kan jo fremover dra nytte av arbeidet de har gjort, og kanskje bygge videre på det.

Gen fors 26-4-2017